Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Φωτογραφία από τη πίσω πλευρά

Εξωτερικοί χώροι

Φωτογραφία από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου του  κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης από αλκοόλ, αλκόλ, alcohol,  του χώρου όπου στεγάζεται η ομάδα καταπολέμησης του εθισμού σε κάθε είδους εξάρτηση.