Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Κάτω χώρος

Κάτω χώρος

Φωτογραφία του κάτω χώρου από το κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό που λέγεται εθισμός.

Tagged under:

σαλόνια