Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Μία φωτογραφία από το κρεβάτι στο κέντρο απεξάρτησης Πνοή στη Ζωή

Οι χώροι ανάπαυσης

Άποψη των δωματίων του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης. Σκοπός μας μια ζωή μακριά από αλκοόλ, αλκόλ, alcohol, ναρκωτικά και εθισμούς.

Tagged under:

δωμάτια