Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Εξωτερική άποψη του κτηριου

Εξωτερική άποψη του κτιρίου

Χαρακτηριστική φωτογραφία από την εξωτερική άποψη του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης από το αλκοόλ και τους εθισμούς.