Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Πίνακες ανακοινώσεων

Πίνακες ανακοινώσεων

Όλες οι δραστηριότητες και ενέργειες του κέντρου αποτοξίνωσης γίνονται οργανωμένα και με προγραμματισμό. Ο εθισμός στο αλκοόλ, και στα ναρκωτικά καταπολεμείται με οργάνωση και προγραμματισμό. (Φωτογραφία από τοους πίνακες ανακοινώσεων του κέντρου απεξάρτησης)

Tagged under:

σαλόνια