Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Σαλόνι

Το κύριο σαλόνι του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης σε έναν χώρο ομαδικής αλληλοβοήθειας μακριά από εθισμούς. (Χαρακτηριστική φωτογραφία)

Tagged under:

σαλόνια