Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Οι εσωτερικές σκάλες

Εσωτερικοί χώροι

Χαρακτηριστική φωτογραφία από τις εσωτερικές σκάλες του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης από αλκοόλ και ναρκωτικά, που οδηγούν στα δωμάτια.