Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Τάβλι

Επιτραπέζια παιχνίδια

Η καταπολέμηση του εθισμού στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ είναι αποτελεσματικότερη όταν το μυαλό είναι απασχολημένο. Τα επιτραπέζια παιχνίδια (στη φωτογραφία βλέπετε δύο συμμετέχοντες στη διαδικασία απεξάρτησης να παίζουν μια παρτίδα τάβλι) λειτουργούν θετικά σε αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν σε αφθονία στο κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης.