Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Σαλόνι

Το κάτω σαλόνι

Η αποτοξίνωση και η ψυχική απεξάρτηση από τους εθισμούς του αλκοόλ και κάθε άλλο είδους ναρκωτικό, επηρεάζεται και από τον χώρο. Εδώ βλέπετε το κεντρικό σαλόνι του κέντρου απεξάρτησης.

Tagged under:

σαλόνια