Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Τραπέζι πινκ πονκ

Το τραπέζι του πιγκ πογκ

Η άσκηση και το παιχνίδι είναι σημαντικά στο να μείνουν οι θεραπευόμενοι μακριά από το αλκόολ και είδους εθισμό και πρόκληση. (Φωτογραφία από το τραπέζι πιγκ πογκ του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης)