Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Οι χώροι από το κέντρο απεξάρτησης Πνοή στη Ζωή

Δίλεπτο video που δείχνει την διάταξη του χώρου στο κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης από αλκοόλ, αλκόλ, alcohol, .