Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Το κύριο σαλόνι του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης σε έναν χώρο ομαδικής αλληλοβοήθειας μακριά από εθισμούς. (Χαρακτηριστική φωτογραφία)