Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφία του κάτω χώρου από το κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό που λέγεται εθισμός.