Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Χαρακτηριστική φωτογραφία από τις εσωτερικές σκάλες του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης από αλκοόλ και ναρκωτικά, που οδηγούν στα δωμάτια.