Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Όλες οι δραστηριότητες και ενέργειες του κέντρου αποτοξίνωσης γίνονται οργανωμένα και με προγραμματισμό. Ο εθισμός στο αλκοόλ, και στα ναρκωτικά καταπολεμείται με οργάνωση και προγραμματισμό. (Φωτογραφία από τοους πίνακες ανακοινώσεων του κέντρου απεξάρτησης)