Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφία του κάτω χώρου από το κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό που λέγεται εθισμός.

Η κηπουρική έχει κοινά σημεία με την διαδικασία της απεξάρτησης: Όπως καλλιεργείται το χώμα για να δρέψουμε τους καρπούς, έτσι καλλιεργείται και το μυαλό μας με κοινή προσπάθεια, για να το καθαρίσουμε από τα "ζιζάνια" των πειρασμών. (Φωτογραφία κηπουρικής δραστηριότητας από το κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης) 

Άποψη των δωματίων του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης. Σκοπός μας μια ζωή μακριά από αλκοόλ, αλκόλ, alcohol, ναρκωτικά και εθισμούς.

Στο μπαλκόνι του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης από αλκοόλ, αλκόλ, alcohol. Η βοήθεια και συνδρομή του προσωπικού μας μπορεί να συμβάλλει σε μια ζωή μακριά από εθισμούς.