Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Όλες οι δραστηριότητες και ενέργειες του κέντρου αποτοξίνωσης γίνονται οργανωμένα και με προγραμματισμό. Ο εθισμός στο αλκοόλ, και στα ναρκωτικά καταπολεμείται με οργάνωση και προγραμματισμό. (Φωτογραφία από τοους πίνακες ανακοινώσεων του κέντρου απεξάρτησης)

Το κύριο σαλόνι του κέντρου απεξάρτησης και αποτοξίνωσης σε έναν χώρο ομαδικής αλληλοβοήθειας μακριά από εθισμούς. (Χαρακτηριστική φωτογραφία)

Φωτογραφία από το ποδοσφαιράκι στο κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης από το αλκοόλ, αλκόλ, alcohol, . Ο αγώνας εναντίον του εθισμού σε κάθε είδους εξάρτηση χρειάζεται και στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού.

Στο κέντρο απεξάρτησης και αποτοξίνωσης ο αγώνας κατά του αλκοόλ, των ναρκωτικών και των εθισμών προς αυτά, χρειάζεται και στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού. (Φωτογραφία από το ποδοσφαιράκι)