Φωτογραφίες από το κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ

Φωτογραφίες από το κέντροα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Σαλόνι πάνω όροφου

Φωτογραφία από το σαλόνι στον πάνω όροφο του κέντρου απεξάρτησης.

Tagged under:

σαλόνια